พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41 มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ

         ขอขอบพระคุณ พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41  มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingพญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41 มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ

ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท

                ขอขอบพระคุณ  ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ นำมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและวิจัยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์…

Continue Readingครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ  กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา นำมอบบริจาคโดย นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร  รองนายกกิ่งกาชาดอ.ท่าศาลาอ.ละวิม  เอกมาตฤกุล  เลขา กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลาอ.สมศรี ก้าวสมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อ.ปรีดา คงสุวรรณ กรรมการคุณไมตรี สุขแจ่ม กรรมการอ.สารภี เจริญพันธ์ กรรมการ และ คณะ มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี…

Continue Readingกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม

                ขอขอบพระคุณธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ และมีตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 เป็นผู้มอบ คือ1.คุณธีรดล วิเชียร ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขานครศรีธรรมราช2.คุณอารยา ขอจิตรเมตต์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาหอนาฬิกา3.คุณจุฑารัตน์  ภมรชาติ…

Continue Readingธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม

โลตัส @ท่าศาลา มอบบริจาคน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ โลตัส @ท่าศาลา มอบบริจาคน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingโลตัส @ท่าศาลา มอบบริจาคน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

พี่โอม และ Vertigo coffee มอบบริจาค ชุดของใช้ส่วนตัว 150 ชุด

ขอขอบพระคุณ พี่โอม และ Vertigo coffee มอบบริจาค ชุดของใช้ส่วนตัว 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingพี่โอม และ Vertigo coffee มอบบริจาค ชุดของใช้ส่วนตัว 150 ชุด

หจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน 8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด

ขอขอบพระคุณ หจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน 8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingหจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน 8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด

ทีม ศคว. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และอาหารสำเร็จรูป

ขอขอบคุณ ทีม ศคว. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาหารสำเร็จรูป เพื่อนสนับสนุนให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 ที่มาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Continue Readingทีม ศคว. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และอาหารสำเร็จรูป

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

ขอขอบพระคุณ สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท และน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค

สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นายกสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และคณะกรรมการสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบบริจาคชุด PPE

ขอขอบพระคุณ สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นายกสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และคณะกรรมการสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบบริจาคชุด PPE เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 โดยมี นพ. ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นายกสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และคณะกรรมการสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบบริจาคชุด PPE