พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41 มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ

         ขอขอบพระคุณ พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41  มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019

ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Leave a Reply