ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท

                ขอขอบพระคุณ  ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ นำมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019

โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและวิจัยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ  ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.