ขอขอบคุณ คุณสาริษฐ์ บูรณะพันธ์ บริษัท ที อี คิว จำกัด

ขอขอบคุณ คุณสาริษฐ์ บูรณะพันธ์  บริษัท ที อี คิว จำกัด  มอบบริจาคเงิน จำนวน 350,000 บาท เพื่อสมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์อธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

Continue Readingขอขอบคุณ คุณสาริษฐ์ บูรณะพันธ์ บริษัท ที อี คิว จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัท โซลูชั่นโซน จำกัด และครอบครัวเอ่งฉ้วน

ขอขอบคุณ บริษัท โซลูชั่นโซน จำกัด และครอบครัวเอ่งฉ้วน (คุณศศิวิมล, คุณยงยศ, คุณเจษฎา และคุณรสสุคนธิ) มอบเงินบริจาค จำนวน 112,000 บาท   เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี  ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ                   …

Continue Readingขอขอบคุณ บริษัท โซลูชั่นโซน จำกัด และครอบครัวเอ่งฉ้วน

ขอขอบคุณ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ขอขอบคุณ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)                                                     …

Continue Readingขอขอบคุณ บริษัท สหสยามวิคตอรี่ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

ขอขอบคุณ คุณศศิรัศม์ ประสาทแก้ว

ขอขอบคุณ คุณศศิรัศม์  ประสาทแก้วมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000 บาทเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Continue Readingขอขอบคุณ คุณศศิรัศม์ ประสาทแก้ว

ขอขอบคุณ คุณบุษกร ชาญณรงค์ และ คุณอภินันท์ อินนุพัฒน์

ขอขอบคุณ คุณบุษกร ชาญณรงค์ และ คุณอภินันท์ อินนุพัฒน์                                                 …

Continue Readingขอขอบคุณ คุณบุษกร ชาญณรงค์ และ คุณอภินันท์ อินนุพัฒน์

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ เรี่ยวเดชะ

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ เรี่ยวเดชะ                                                     …

Continue Readingขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ เรี่ยวเดชะ

ขอขอบคุณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ขอขอบคุณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง                                                   …

Continue Readingขอขอบคุณ มูลนิธิ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                          มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์…

Continue Readingขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ น้องอรปรียา ชำนิธุระการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ น้องอรปรียา ชำนิธุระการ  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากรางวัลpopular vote การประกวด โครงการ The influencer challenge contest  เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี   เป็นผู้รับมอบ

Continue Readingขอขอบคุณ น้องอรปรียา ชำนิธุระการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ คุณสุชา-คุณสุริยา กว้านเมธากุล และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณสุชา-คุณสุริยา กว้านเมธากุล  และครอบครัวมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี   เป็นผู้รับมอบ

Continue Readingขอขอบคุณ คุณสุชา-คุณสุริยา กว้านเมธากุล และครอบครัว