สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (นายกสโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์) และคณะกรรมการสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบบริจาคชุด PPE

          ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช มอบบริจาคชุด CPE,Leg cover,หมวกคลุมผม,นม และน้ำดื่ม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019

          โดยมี ผศ. กำไล  สมรักษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.