ทีม ศคว. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และอาหารสำเร็จรูป

         ขอขอบคุณ ทีม ศคว. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาหารสำเร็จรูป เพื่อนสนับสนุนให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 ที่มาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.