กิจกรรมกองทุน

Uncategorized

มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอ “Fund for WUH”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาผู้ชนะการประกวด คลิปวิดีโอ “Fund for WUH” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

Read More »
Uncategorized

ขอขอบคุณ คุณอนันท์ รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอส พี อาเขต ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนา            โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 500,000

Read More »
Donate-Post

ขอขอบพระคุณ คุณวิโรจน์ ชาติพงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท

ขอขอบพระคุณ คุณวิโรจน์ ชาติพงศ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ #1การให้คือ1กำลังใจของเรา ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร : ธ.กรุงไทย : 828-093682-3 ชื่อบัญชี :

Read More »
Donate-Post

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับผู้บริจาค

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่กองทุน ได้เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับผู้บริจาคทางโรงพยาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
Donate-Post

ขอขอบพระคุณ ไพศาลนคร ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ร้าน soft house มอบบริจาค รถเข็นผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ ไพศาลนคร ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ร้าน soft house มอบบริจาค รถเข็นผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ #1การให้คือ1กำลังใจของเรา ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร : ธ.กรุงไทย :

Read More »
Donate-Post

พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41 มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ

         ขอขอบพระคุณ พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41  มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Read More »