หจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน 8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด

         ขอขอบพระคุณ หจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร

         มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน  8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019

         ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Leave a Reply

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.