Logo hospital
เบนเนอร์เบอร์ศูนย์การแพทย์ฯ
SDG WUH
SDG
SDG Logo
ชุดPPE

โรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19 เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ร่วมกับทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้น ณ สนามกีฬาของ ม.วลัยลักษณ์ เมื่อช่วง ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับผู้ป่วยโซนเขียว จำนวน กว่า 200 เตียง โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน ของใช้ส่วนตัว เตียงกล่องกระดาษ(รองรับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ) โดยในช่วงเดือนแรก ยังมีผู้ป่วยจำนวนไม่มากนัก และเป็นผู้ป่วยโซนสีเขียวที่ไม่อาการ โดยรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาดูแลต่อจนครบกำหนดและไม่พบเชื้อแล้ว จึงส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ

หลังจากที่ได้มีการเปิด รพ.สนามมา 4 เดือน ได้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 240 เตียง มีทั้งชายและหญิง และเพิ่มจากผู้โซนเขียวอย่างเดียว เป็นผู้ป่วยโซนเหลืองด้วย ซึ่งผู้ป่วยโซนเหลืองคือ ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการที่ต้องคอยติดตามดูแลโดยทีมแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งคาดว่า โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ยังคงต้องดำเนินการเปิดบริการดูแลผู้ป่วยต่อไป จนกว่าสถานการณ์ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID 19 จะดีขึ้น

ภาพฝึกซ้อม

ซ้อมช่วยผู้ป่วย

ภาพศูนย์อำนวยการ

ทีมดูแลผู้ป่วย

ภาพจอสำหรับดูแลผู้ป่วย

รพ สนาม

ภาพการจัดเตรียมเตียง รพ.สนาม

โรงพยาบาลสนาม