คลินิกจักษุ

Eye Center

  • เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี 8.00 - 16.00 น.
  • โทร 075-673023

คลินิกเต้านม

Breast Clinic

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00 น. เป็นนต้นไป
  • โทร 075-673021
  • โดยอาจารย์แพทย์หญิงพิระดา ยินเจริญ

คลินิกคอนแทคเลนส์

Contact lens Clinic

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00 น. เป็นต้นไป
  • โทร 075-673023

นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP