สิทธิการรักษาพยาบาล
ติดต่อโทร.0 7567 3060
แผนกประกันสุขภาพ
เอกสารการให้บริการ
1.ใบเบิกตู้ยาสามัญประจำบ้าน
2.ใบขอออกหน่วยปฐมพยาบาล

อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย

แสกน QR Code แสดงความคิดเห็นของท่านผ่านระบบออนไลน์

TOP