คลินิกจักษุ

Eye Center

  • เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี 8.00 - 12.00 น.
  • โทร 075-673000 ต่อ 7034

คลินิกพิเศษ

Special clinic

  • เปิดบริการคลินิกเต้านม (Breast Clinic)
  • วันที่ 4-6 กันยายน, 11-13 กันยายน 2560
  • โทร 075-673000 ต่อ 7022
  • โดยอาจารย์แพทย์หญิงพิระดา ยินเจริญ

คลินิกคอนแทคเลนส์

Contact lens Clinic

  • เปิดให้บริการทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00 น. เป็นต้นไป
  • โทร 075-673000 ต่อ 7034
  • เริ่มเปิดให้บริการต้นเดือนตุลาคมนี้

นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP