สิทธิการรักษาพยาบาล
ติดต่อโทร.0 7567 3060
แผนกประกันสุขภาพ
เอกสารการให้บริการ
1.ใบเบิกตู้ยาสามัญประจำบ้าน
2.ใบขอออกหน่วยปฐมพยาบาล

นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

แสกน QR Code แสดงความคิดเห็นของท่านผ่านระบบออนไลน์

TOP