นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แสกน QR Code แสดงความคิดเห็นของท่านผ่านระบบออนไลน์

สิทธิการรักษาพยาบาล
ติดต่อโทร.0 7567 3060
แผนกประกันสุขภาพ
เอกสารการให้บริการ
1.ใบเบิกตู้ยาสามัญประจำบ้าน
2.ใบขอออกหน่วยปฐมพยาบาล
เอกสารการบริจาคร่างกาย
ติดต่อโทร.086-6834852
คุณอรุณ นาคาพงษ์
TOP