Previous
Next

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง

ความเปลี่ยนแปลง

การให้บริการ ณ ปัจจุบัน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

แผนการบริการในอนาคต

ข่าวเด่น

วิดีโอ ความก้าวหน้าการก่อสร้างและการพัฒนาในด้านต่างๆ

ภาพ ความก้าวหน้าการก่อสร้างและการพัฒนาในด้านต่างๆ

ICU
Intensive Care Units หรือ ไอซียู ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก เป็นพื้นที่พิเศษที่จัดไว้เพื่อรักษาดูแลอาการผู้ที่ป่วยหนัก หรือมีอาการสาหัสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตโดยเฉพาะ
ICU
อุปกรณ์ภายในห้อง ICU
ห้อง ICU
ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก
ห้องความดันลบ
ห้องความดันลบหรือ Negative Pressure ห้องที่มีแรงดันอากาศต่ำกว่าภายนอก เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งมีแนวทางลดความเสี่ยงได้
ภายในห้องความดันลบ
Negative Pressure ห้องที่มีแรงดันอากาศต่ำกว่าภายนอก เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งมีแนวทางลดความเสี่ยงได้
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
Emergency room (ER) เป็นสถานบริการทางการแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ซึ่งผู้ป่วยที่มาโดยมิได้นัดล่วงหน้า
ห้องน้ำผู้ป่วยพิเศษ (Toilet)
Previous
Next

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage

Scan QR Code เพื่อแสดงความคิดเห็นของท่าน

แผนที่เดินทางมาโรงพยาบาล