ตราสัญลักษณ์ (LOGO) WALAILAK EYE BANK-02

ธนาคารดวงตาวลัยลักษณ์

eye
ผู้สนใจบริจาคดวงตา

หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานศูนย์ดวงตาวลัยลักษณ์ โทร. 062 070 2872 (คุณธัญจิรา)