ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายร้านสะดวกซื้อ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี้
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการศูนย์อาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี้