สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท

ขอขอบพระคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 โดยมี  นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท

วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช มอบบริจาคชุด CPE,Leg cover,หมวกคลุมผม,นม และน้ำดื่ม

        ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช มอบบริจาคชุด CPE,Leg cover,หมวกคลุมผม,นม และน้ำดื่ม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019          โดยมี ผศ. กำไล  สมรักษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingวิทยาลัยนาฏศิลป์ นครศรีธรรมราช มอบบริจาคชุด CPE,Leg cover,หมวกคลุมผม,นม และน้ำดื่ม

นายโสรัตน์ มีถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขอขอบพระคุณ นายโสรัตน์ มีถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี  รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นผู้รับมอบ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingนายโสรัตน์ มีถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง และคณะ ได้บริจาคชุดลำลอง จำนวน 50 ชุด

ขอขอบพระคุณ นายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง และคณะ ได้บริจาคชุดลำลอง จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)              โดยมี นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา,อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ ผศ.กำไล สมรักษ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Continue Readingนายณัฐวุฒิ มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทุ่งสง และคณะ ได้บริจาคชุดลำลอง จำนวน 50 ชุด

โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท

ขอขอบพระคุณ โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บริจาคเงินจำนวน จำนวน 200,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งมีตัวแทนมอบเงินบริจาคได้แก่1. นายโกศล  ศิริวาลย์  กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้า2. นายราเชนทร์  บุณยพิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงไฟฟ้า3. นางราตรี  มั่งคั่ง  ผู้จัดการส่วนบริการ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม CSR โรงไฟฟ้า4. นายวุฒิชัย  เจริญลาภ  เจ้าหน้าที่บริการอาวุโส งานประชาสัมพันธ์ 5. นายภาวิต  ไกรเสม  ช่างภาพประจำโรงไฟฟ้า โดยมี…

Continue Readingโรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท

โรงครัวสนามมัสยิดบ้านกลาง

สืบเนื่องจากอิหม่ามประเสริฐ สันองค์(อาบูฟา)ได้รับการประสานจากพยาบาลมุสลิมจากร.พสนามในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่ามีผู้ป่วยมุสลิมจำนวน30กว่าคนได้รับประทานอาหารจากครัวกลางวัดภูเขาเหล็ก ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ซึ่งไม่มั่นใจในการปรุงอาหารฮาลาล ดังนั้นคณะกรรมการมัสยิดบ้านกลางได้ปรึกษากับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตท่าศาลา มีมติสรุปให้มัสยิดบ้านกลางตั้งครัวปรุงอาหารฮาลาลให้กับผู้ติดเชื้อโควิด19ที่มากักตัวที่ร.พสนาม มวลโดยขอรับบริจาคเงินเพื่อนำมาจัดหาวัตถุดิบที่จะนำมาจัดทำอาหารให้กับผู้ติดเชื้อจำนวน3มื้อในการนี้ด้วย 

Continue Readingโรงครัวสนามมัสยิดบ้านกลาง

สมาคม/ชมรม ข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 34,770 บาท

ขอขอบพระคุณ สมาคม/ชมรม ข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้บริจาคเงินจำนวน จำนวน 34,770 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ซึ่งมีตัวแทนมอบเงินบริจาคได้แก่1.คุณกิตติศักดิ์  เชียรศรีประธานชมรมฯ อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช2.คุณอำไพ แก้วภู่  รองประธานชมรมฯ อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช3.คุณวัลภา  พรหมฤทธิ์ประชาสัมพันธ์ฯ อดีตสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณราย4.คุณผกามาศ  วัฒนภิรมย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ5.คุณจันทิมา สุดารีย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามตำบล6.คุณชลิดา  นครินทร์ อดีตนักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช7.คุณจงดี ศิริกิจพุทธิศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถลุงทอง8.คุณไมตรี  สุขแจ่ม อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงวน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ …

Continue Readingสมาคม/ชมรม ข้าราชการบำเหน็จบำนาญสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 34,770 บาท