คลินิกทั่วไป

1.คลินิกโรคทั่วไป
2.คลินิกตรวจสุขภาพ

คลินิกเฉพาะโรค

ตรวจเฉพาะโรค
2 คลินิก

1.คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
2.คลินิกโรคหอบหืดและภูมิแพ้

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกเฉพาะทาง

ตรวจเฉพาะทาง
8 คลินิก

1.คลินิกอายุรกรรม
2.คลินิกเด็ก
3.คลินิกศัลยกรรม
4.คลินิกตา
5.คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
6.คลินิกกระดูกและข้อ
7.คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช)
8.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกพิเศษ

เปิดนอกเวลาหรือคลินิกที่เปิดเดือนละ 1 วัน จำนวน 4 คลินิก
1.คลินิกสูตินรีเวช
2.คลินิกตา
3.คลินิก หู คอ จมูก
4.คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม

ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

โทรนัดตรวจล่วงหน้าได้ที่เบอร์ 0 7567 3058 และ 0 7567 3059 ในวันและเวลาราชการ

คลินิกทั่วไป

การเปิดบริการ
จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น
หยุด ส.-อา และวันหยุดนักขัตกฤษ์
อาจารย์ พญ.อภิญญา รัตนสุวรรณ
อาจารย์ พญ.อรยา สินทอง
อาจารย์ พญ.จุฑามาศ ชูทอง
พญ.จุฑามาศ วงศ์สุธีรา
นพ.ภานุวัฒน์ คงเสรีนนท์
คลินิกตรวจสุขภาพ
จ.-ศ. เวลา 08.00-16.00 น

คลินิกเฉพาะโรค

คลินิกถันยเมตต์(เต้านม)
ทุกวันจันทร์แรกของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ. พิระดา ยินเจริญ
คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกเฉพาะทาง

คลินิกอายุรกรรม
วันอังคาร เวลา 8.30-16.00 น.
วันพุธ เวลา 8.30-16.00 น.
อาจารย์ พญ.วันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ
วันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
อาจารย์ พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
คลินิกเด็ก
วันจันทร์ เวลา 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.นนทพรรณ ผาสุข
วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.
อาจารย์ นพ.ธีระพันธ์ สงนุ้ย
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00 น.
อาจารย์ นพ.ชัยวัฒน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
คลินิกศัลยกรรม
อาจารย์ พญ.พิระดา ยินเจริญ
วันจันทร์ เวลา 08.00-12.00 น.
วันอังคาร เวลา 08.00-12.00 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.(เคสผ่าตัด)
คลินิกตา
วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
พญ.สาริศา สุภาวิมล หรือ นพ.นฤดม สัตยาวุธ
กรุณาโทรนัดล่วงหน้า 0 7567 3023
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ เวลา 09.00-16.00 น.
รศ.นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและฝังเข็ม
วันพฤหัสบดี เวลา 08.00-16.00 น.
อาจารย์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
คลินิกกระดูกและข้อ
วันจันทร์ เวลา 8.00-16.00 น.
วันอังคารและวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น.
อาจารย์พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
คลินิกรักษ์ใจ(จิตเวช) แบ่งเป็น 2 คลินิก
คลินิกตรวจใจ (ตรวจวินิจฉัย ประเมินโดยจิตแพทย์)
วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น.
อาจารย์ นพ.ปวรุตม์ พวงศรี
คลินิกภูมิใจ (ให้คำปรึกษา รักษาด้วยจิตบำบัด)
ทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.
นางสาวหฤทัย จงไกรจักร (พยาบาลเฉพาะทาง)

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

คลินิกพิเศษ

คลินิกสูตินรีเวช
วันพฤหัสบดีแรกของเดือน
เวลา 13.00-16.00 น.
นายแพทย์สุกิจ มหัธนันท์
คลินิก หู คอ จมูก
ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน
เวลา 16.00-20.00 น.
แพทย์หญิงสิรินทร์ แซ่อึ้ง
คลินิกโรคผิวหนัง เลเซอร์ผิวพรรณ และความงาม
ทุกวันพุธ
เวลา 16.00-20.00 น.
นายแพทย์สศิษฎ์ ฟุ้งตระกูล

ตารางแพทย์ออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรนัดล่วงหน้า