กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับผู้บริจาค

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่กองทุน ได้เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับผู้บริจาคทางโรงพยาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Leave a Reply