โครงการที่เปิดรับ บริจาค

ที่อยู่ปัจจุบัน
ช่องทางการโอนเงิน
บัญชีธนาคาร :
Trulli
ชื่อบัญชี :ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเลขบัญชี : 828-0936823 (สาขาท่าศาลา)
ผ่านทาง QR Code :
Trulli
ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ช่องทางบริจาค

บริจาคผ่าน บัญชีธนาคาร : 

ชื่อบัญชี :ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมายเลขบัญชี : 828-0936823 (สาขาท่าศาลา)
 

บริจาคผ่าน QR Code 

Trulli

ข้อมูลที่อยู่การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน


ข้อมูลที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน