กิจกรรมกองทุน

Donate-Post

ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท

                ขอขอบพระคุณ  ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ นำมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ

Read More »
Donate-Post

กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ  กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา นำมอบบริจาคโดย นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร  รองนายกกิ่งกาชาดอ.ท่าศาลา อ.ละวิม  เอกมาตฤกุล  เลขา กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา อ.สมศรี ก้าวสมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อ.ปรีดา คงสุวรรณ กรรมการ คุณไมตรี สุขแจ่ม กรรมการ อ.สารภี เจริญพันธ์ กรรมการ

Read More »
Donate-Post

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม

                ขอขอบพระคุณธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ และมีตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 เป็นผู้มอบ คือ 1.คุณธีรดล วิเชียร

Read More »
Donate-Post

โลตัส @ท่าศาลา มอบบริจาคน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ โลตัส @ท่าศาลา มอบบริจาคน้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019
ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Read More »
Donate-Post

พี่โอม และ Vertigo coffee มอบบริจาค ชุดของใช้ส่วนตัว 150 ชุด

ขอขอบพระคุณ พี่โอม และ Vertigo coffee มอบบริจาค ชุดของใช้ส่วนตัว 150 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019
ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Read More »
Donate-Post

หจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน 8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด

ขอขอบพระคุณ หจก. นครกิจไพบูลย์ ,ร้านทองยินดี ,ร้านสงวนกิจ ,ร้าน ช.กิจเจริญ นครศรีธรรมราช และร้านวัสดุก่อสร้าง นครศรีธรรมราช ยุ่ยล้งนคร
มอบบริจาค ถังออกซิเจน จำนวน 8 ถัง,เตียงผู้ป่วย จำนวน 2 เตียง ,น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ,ชุดเครื่องนอน จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019
ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Read More »