กิจกรรมกองทุน

Donate-Post

ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                          มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท  เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์        โดยมี ศาสตราจารย์

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ น้องอรปรียา ชำนิธุระการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอขอบคุณ น้องอรปรียา ชำนิธุระการ  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากรางวัลpopular vote การประกวด โครงการ The influencer challenge contest  เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี   เป็นผู้รับมอบ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ คุณสุชา-คุณสุริยา กว้านเมธากุล และครอบครัว

ขอขอบคุณ คุณสุชา-คุณสุริยา กว้านเมธากุล  และครอบครัวมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาทเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี   เป็นผู้รับมอบ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ คุณเฉลิมชัย สุทธิสาร และ คุณวีระชล สุรินแก้ว บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด

ขอขอบคุณ คุณเฉลิมชัย สุทธิสาร และ คุณวีระชล สุรินแก้ว  บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด มอบเงินบริจาคเป็นมูลค่า 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์และการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี        รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ

Read More »
Donate-Post

ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ ศรีสุชาติ

ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ ศรีสุชาติ  มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนา ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี,              รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีและรักษาการแทน ผู้อำนวยโรงพยาบาล 

Read More »