กิจกรรมกองทุน

Donate-Post

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับผู้บริจาค

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเจ้าหน้าที่กองทุน ได้เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่กับผู้บริจาคทางโรงพยาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
Donate-Post

ขอขอบพระคุณ ไพศาลนคร ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ร้าน soft house มอบบริจาค รถเข็นผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ ไพศาลนคร ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ร้าน soft house มอบบริจาค รถเข็นผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ #1การให้คือ1กำลังใจของเรา ผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. หรือโอนผ่านบัญชีธนาคาร : ธ.กรุงไทย :

Read More »
Donate-Post

พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41 มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ

         ขอขอบพระคุณ พญ. จันทนี พรหมอินทร์ ภริยา ผบ.มทบ.41  มอบบริจาค หมอน จำนวน 50 ใบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ขอบุญกุศลนี้ดลบันดาลให้พบแต่ความโชคดี ประสบแต่ความสุขตลอดไปนะคะ

Read More »
Donate-Post

ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ ร่วมมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท

                ขอขอบพระคุณ  ครูเก่า-ศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และคณะ นำมอบเงินบริจาค จำนวน 256,900 บาท  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการ  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ

Read More »
Donate-Post

กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา มอบบริจาค อาหารสำเร็จรูปและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย

ขอขอบพระคุณ  กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา นำมอบบริจาคโดย นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร  รองนายกกิ่งกาชาดอ.ท่าศาลา อ.ละวิม  เอกมาตฤกุล  เลขา กิ่งกาชาดอำเภอท่าศาลา อ.สมศรี ก้าวสมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อ.ปรีดา คงสุวรรณ กรรมการ คุณไมตรี สุขแจ่ม กรรมการ อ.สารภี เจริญพันธ์ กรรมการ

Read More »
Donate-Post

ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม

                ขอขอบพระคุณธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ได้ร่วมบริจาค เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา อาหารสำเร็จรูปและน้ำดื่ม   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมต้านภัยโควิด 2019 ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายแพทย์ลิขิต มาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้รับมอบ และมีตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 เป็นผู้มอบ คือ 1.คุณธีรดล วิเชียร

Read More »