SMART
Hospital

พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อก้าวสู่ความเป็น Smart Hospital เทคโนโลยีชั้นนำในอนาคต เพื่อ การบริการที่สะดวก สบาย และทันสมัย

รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การให้บริการ ณ ปัจจุบัน

เปิดบริการ ผู้ป่วยนอก
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด 8.00-16.00 น.

เปิดบริการ อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด 8.00-16.00 น.

IMG_0586 (Medium)

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง
โรงพยาบาลใหญ่

ขณะนี้อยู่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร
ซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 90%

หอพิเศษ2

แผนการเปิดให้บริการในอนาคต

วางแผนการเปิดบริการเต็มรูปแบบ
จำนวน 750 เตียง

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน
1.ด้านศูนย์หัวใจ
2.ด้านศูนย์มะเร็ง
3.ด้านศูนย์ผิวหนัง
4.ด้านศูนย์ผู้สูงอายุ
5.ด้านเวชศาสตร์การท่องเที่ยว

การให้บริการ ณ ปัจจุบัน

ตารางเวรแพทย์

ดูตารางแพทย์ออกตรวจ เพื่อมาให้ตรงวันที่มีคลินิกหรือวันที่แแพทย์ท่านนั้นๆ ออกตรวจ 

โทรสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7567 3059

ผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ

เปิดบริการคลินิกเฉพาะทาง เฉพาะโรค และคลินิกทั่วไป                จำนวน 13 คลินิก

โทรสอบนัดล่วงหน้า โทร. 0 7567 3022 

ความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาล

           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระยะเริ่มแรก ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้บริการ แก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ แก่สำนักวิชากลุ่ม วิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา 

           ตามนโยบายการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2553 รัฐบาลได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 5,600 ล้านบาท บนเนื้อที่ 405 ไร่  และเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม ปี 2559 จำนวน 7 อาคาร  ประกอบไปด้วย อาคาร A, B, C, D, E, และ F ซึ่งคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 รับรองผู้มาใช้บริการมากกว่า 1,000,000 คนต่อปี 

รายละเอียดการก่อสร้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สัญญาเลขที่ 95/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้รับจ้าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน นิติบุคคลร่วมทำงาน (consortium) พีคิวทีเอส
วันเริ่มงาน  ตามสัญญา 30 กรกฎาคม 2558
วันแล้วเสร็จ  ตามสัญญา 29 พฤษภาคม 2562  **ขยายเวลาเพิ่ม 29 กันยายน 2562**
ระยะเวลา ดำเนินงาน 1400 วัน
มูลค่างานก่อสร้าง 2,128,000,000 บาท

กลุ่มอาคารโรงพยาบาล

อาคาร A อาคารอำนวยการ ความสูง 4 ชั้น

อาคาร B, C อาคารโรงพยาบาล ความสูง 10 ชั้น

อาคาร D ศูนย์บริการทางการแพทย์ ความสูง 10 ชั้น

อาคาร E งานตอกเสาเข็ม (พื้นที่ส่วนขยายในอนาคต)

อาคาร F อาคารพลังงาน

กลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร

อาคารชุดโสด 4 ชั้น (แบบ R1) จำนวน 1 หลัง

อาคารชุดโสด 3 ชั้น (แบบ R2) จำนวน 1 หลัง

อาคารครอบครัว 3 ชั้น (แบบ R3) จำนวน 3 หลัง

บ้านพักบุคคลากร 2 ชั้น (แบบ R4) จำนวน 25 หลัง

กลุ่มสาธารณูปโภคภายนอก

สาธารณูปโภคภายนอกอาคารโรงพยาบาล

สาธารณูปโภคภายนอกอาคารบ้านพักบุคลากร

1.งานโครงสร้าง

2.งานสถาปัตยกรรม

3.งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

4.งานระบบประปาและสุขาภิบาล

5.งานป้องกันอัคคีภัย

6.งานระบบลิฟท์

7.งานระบบแก๊สทางการแพทย์

8.งานระบบปรับอากาศ

9.งานถมดิน งานถนน/ลานจอดรถ งานระบบระบายน้ำ

10.งานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์

11.งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

รายละเอียดการก่อสร้าง

ความก้าวหน้าการก่อสร้าง 90%

แผนการเปิดให้บริการในอนาคต 750 เตียง

เปิดบริการ 120 เตียง

เปิดบริการ 419 เตียง

เปิดบริการ 550 เตียง

เปิดบริการ 750 เตียง

ติดต่อเรา

ที่อยู่

222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ติดต่อ

โทร : 0 7567 3011, 0 7567 3059

Email : wuh_hospital@mail.wu.ac.th