บริการผู้ป่วยใน

บริการผู้ป่วยใน (อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่) และจะเปิดให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 16 เตียงในเร็วๆ นี้

TOP