Click Here
Previous slide
Next slide
bottom3
แผนกผู้ป่วยใน (IPD)
bottom4
แผนกเอกซเรย์
bottom5
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
bottom1
ตารางแพทย์ออกตรวจ
bottom2
สิทธิการรักษา

ข่าวประกาศ ศูนย์การแพทย์ฯ

faxclaim10
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาIRBESARTAN
ประชาสัมพันธ์วัน-เวลาเปิดรับบริจาคโลหิต

WUH Hospital Channel

ข่าวสาร ศูนย์การแพทย์ฯ

MOU เครือข่ายบริการสุขภาพ_ปกเว็บไซต์
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์เข้าร่วม “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ” (MOU) ระหว่างอบจ.นครศรีธรรมราชและรพ.สต.ในสังกัดพื้นที่ตำบลหัวตะพานและไทยบุรี
อ่านต่อ»
ภาพข่าวสำนักงานกองทุน
ผู้บริหาร รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือ MOU “การใช้สิทธิประกันสังคมกองทุนทดแทน กรณี ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน” ร่วมกับสำนักงานกองทุนทดแทน
อ่านต่อ»
ภาพข่าวผ่าตัด
รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ “จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกในกระดูกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
อ่านต่อ»

ช่องทางการติดต่อและการแสดงความคิดเห็นการบริการ