ตรวจสอบสิทธิการรักษา
เว็บไซต์สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ

(สปสช.)

 

สิทธิการรักษาพยาบาล
ติดต่อโทร.0 7567 3060           แผนกประกันสุขภาพ

 

 

 ใบขอซื้อชุดปฐมพยาบาล
ติดต่อโทร.0 7567 3050          แผนกเภสัชกรรม

 

 

WUH

สัญญาจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สัญญาเลขที่ 95/2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ผู้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้รับจ้าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้ควบคุมงาน นิติบุคคลร่วมทำงาน (consortium) พีคิวทีเอส
วันเริ่มงาน  ตามสัญญา 30 กรกฎาคม 2558
วันแล้วเสร็จ  ตามสัญญา 29 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลา ดำเนินงาน 1400 วัน
มูลค่างานก่อสร้าง 2,128,000,000 บาท
WUH

ลักษณะของงาน

กลุ่มอาคารโรงพยาบาล
 • อาคาร A อาคารอำนวยการ ความสูง 3 ชั้น
 • อาคาร B, C อาคารโรงพยาบาล ความสูง 7 ชั้น
 • อาคาร D ศูนย์บริการทางการแพทย์ ความสูง 7 ชั้น
 • อาคาร E งานตอกเสาเข็ม (พื้นที่ส่วนขยายในอนาคต)
 • อาคาร F อาคารพลังงาน
กลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร
 • อาคารชุดโสด 4 ชั้น (แบบ R1) จำนวน 1 หลัง
 • อาคารชุดโสด 3 ชั้น (แบบ R2) จำนวน 1 หลัง
 • อาคารครอบครัว 3 ชั้น (แบบ R3) จำนวน 3 หลัง
 • บ้านพักบุคคลากร 2 ชั้น (แบบ R4) จำนวน 25 หลัง
กลุ่มสาธารณูปโภคภายนอก
 • สาธารณูปโภคภายนอกอาคารโรงพยาบาล
 • สาธารณูปโภคภายนอกอาคารบ้านพักบุคลากร
WUH

ขอบเขตของงาน

 • งานโครงสร้าง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
 • งานระบบประปาและสุขาภิบาล
 • งานป้องกันอัคคีภัย
 • งานระบบลิฟท์
 • งานระบบแก๊สทางการแพทย์
 • งานระบบปรับอากาศ
 • งานถมดิน งานถนน/ลานจอดรถ งานระบบระบายน้ำ
 • งานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์
 • งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

การก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน(พ.ค.62)

83%

นับถอยหลังสิ้นสุดสัญญาการก่อสร้างเฟสแรก

29 พฤษภาคม 2562 ขยายเวลาเพิ่ม 29 กันยายน 2562

  dayhoursminsec0
 • 0
 • 0
 • 0

ความคือหน้าการก่อสร้าง 27 พฤษภาคม 2562

การขยายการให้บริการ

จำนวนเตียงทั้งหมด 750 เตียง

พ.ศ.2564

เปิดบริการ 120 เตียง

พ.ศ.2565

เปิดบริการ 419 เตียง

พ.ศ.2567

เปิดบริการ 550 เตียง

พ.ศ.2572

เปิดบริการ 750 เตียง

ความคือหน้าการก่อสร้าง 1 พฤษภาคม 2562

ความคืบหน้าการก่อสร้าง 4 เมษายน 62

ความคืบหน้าการก่อสร้าง 6 มีนาคม 2562

แสกน QR Code แสดงความคิดเห็นของท่านผ่านระบบออนไลน์