แนะนำบุคลากรใหม่

ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่สู่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

1. นายณัฐกิตติ์ รัตนพันธ์

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล เริ่มปฏิบัติงาน 1/5/61

TOP