บริการผู้ป่วยใน

บริการผู้ป่วยใน เปิดให้บริการผู้ป่วยในจำนวน 16 เตียง ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง

ติดต่อแผนกผู้ป่วยใน โทร. 0 7567 3082

TOP