บริการผู้ป่วยนอก 13 คลินิก

คลินิกเด็ก
คลินิกหูคอจมูก
คลินิกศัลยกรรม
คลินิกอายุรกรรม
คลินิกวัดสายตา
คลินิกสูตินรีเวช
คลินิกตรวจสุขภาพ
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลินิกถันยเมตต์