โลโก้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(WUH)

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

ติดต่อ

โทร : 0 7567 3011, 0 7567 3059

Email : wuh_hospital@mail.wu.ac.th