ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการจำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สถานที่ประกอบการ ณ อาคาร A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 ร้าน รายละเอียดเอกสารแนบดังต่อไปนี้ 1.ประกาศ 2.ใบสมัครเช่าพื้นที่ 3.รูปภาพพื้นที่ร้าน OTOP Click link นี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  https://drive.google.com/drive/folders/1fpTpdm-6XU6yp_H64ktJvW3gbjT2Tm8u?usp=sharing ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 7567 3064 และ 0 7567 3068 ในวันและเวลาราชการ
   ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ณ อาคาร A ชั้น G รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ณ อาคาร A ชั้น G  รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีประสบการณ์ มีความพร้อม มีรูปแบบการจัดการที่ดี และมีสิทธิประโยชน์และข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับผู้ที่ สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1zzcUOSAdyAxgMssPcsTkWFYpZhQFcOYX?usp=sharing ดาวน์โหลดใบสมัครผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอุปกรณ์และให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ใบสมัคร อุปกรณ์ IT  
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ให้บริการรับ –  ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์  ณ อาคาร A ชั้น G รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครผู้เช่าพื้นที่ให้บริการ รับ- ส่ง เอกสารและพัสดุภัณฑ์ ณ อาคาร A ชั้น G โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ที่มีประสบการณ์ มีความพร้อม มีรูปแบบการจัดการที่ดี และมีสิทธิประโยชน์และข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับผู้ที่ สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1FDR-tFWBXYkSLGuehcWFNDRLP2kSr8ZG?usp=sharing ดาวน์โหลดใบสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ได้ที่  ใบสมัคร รับ-ส่งพัสดุ