ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Linkด้านล่าง https://drive.google.com/file/d/1W4UxS2Gj72to8TSJNrZbLHJcmIBOHlZN/view
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามLinkที่แนบด้านล่างhttps://drive.google.com/file/d/1D4eXU6on1R6QeGFI7EUwcLOcdpDxqMWf/view
  https://drive.google.com/file/d/1q0h9kWT-l_PqKK5C7SdGXfHrJeP8r_Qq/view   ติดต่อสอบถามข้อมูล 0 7567 3058 , 0 7567 3059 แผนกประชาสัมพันธ์ FACEBOOK : โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์