ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1t_c1RNj3mu9eFVmB3XIwGjIZHROiIZh6/view?usp=sharing สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่  ใบสมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้ การรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ณ อาคาร A ชั้น G 
ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ณ อาคาร  A ชั้น G ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ธุรกิจภายในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link ที่แนบด้านล่าง https://drive.google.com/open?id=136VUiYgtAD9PHKsM2NMl_ypFcXRp5xrq   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 7567 3059 แผนกประชาสัมพันธ์ FAVEBOOK : wuhospital9