ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1-QANLI6KawkAan5xAf4ZSUX3c74GptS_/view   ติดต่อสอบถาม 0 7567 3059 Website https://hospital.wu.ac.th/ Facebook https://www.facebook.com/wuhospital9  
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1t_c1RNj3mu9eFVmB3XIwGjIZHROiIZh6/view?usp=sharing สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่  ใบสมัคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link นี้ การรับสมัครคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าโอทอป (OTOP) ณ อาคาร A ชั้น G