การให้บริการ

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 7567 3011 และ 0 7567 3059